Η είσοδος στο γυμνάσιο σηματοδοτεί ένα νέο ξεκίνημα στην εκπαίδευση των παιδιών μας τα οποία καλούνται να ανταποκριθούν στις νέες απαιτήσεις.

Προσπάθεια και στόχος του φροντιστηρίου μας είναι η ενίσχυση της κριτικής τους ικανότητας και η παροχή των κατάλληλων εκπαιδευτικών εφοδίων μέσω της συνεργατικής μάθησης.

Τα κύρια μαθήματα που διδάσκονται σε κάθε τάξη είναι:

  • Νεοελληνική Γλώσσα
  • Μαθηματικά

Φυσικά οι μαθητές μας μπορούν να επιλέξουν και άλλα μαθήματα όπως Αρχαία Ελληνικά , Φυσική, Χημεία .

Για οποιαδήποτε πληροφορία μπορείτε να απευθυνθείτε στη γραμματεία του φροντιστηρίου μας.