Στη Β’ Λυκείου οι μαθητές μας έχοντας επιλέξει την Ομάδα  Προσανατολισμού που θα ακολουθήσουν , ξεκινούν την προετοιμασία τους  για την είσοδο τους στο πανεπιστήμιο.

Το φροντιστήριο μας τους καθοδηγεί και εφοδιάζει με τις κατάλληλες  γνώσεις μέσω των ολιγομελών τμημάτων του. 

Το πρόγραμμα σπουδών μας ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις των πανελλαδικών εξετάσεων και προετοιμάζουμε τους μαθητές  μας  με τον καλύτερο δυνατό τρόπο για την μετάβαση στην Γ΄ Λυκείου.

Ανάλογα λοιπόν με την Ομάδα Προσανατολισμού που έχει ο επιλέξει ο μαθητής μας , κατηγοριοποιούμε τα μαθήματα ως εξής:

Ανθρωπιστικές Σπουδές

Οι μαθητές που ενδιαφέρονται για τις σχολές  Νομικής, Φιλολογίας, Πολιτικών Επιστημών , Ψυχολογίας, Κοινωνιολογίας  το πρόγραμμα σπουδών είναι το εξής :

       Μαθήματα

 • Νεοελληνική Γλώσσα &  Λογοτεχνία
 • Αρχαία
 • Λατινικά
 • Ιστορία
 • ( Προαιρετικά Άλγεβρα)

ΘΕΤΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ

Οι μαθητές που ενδιαφέρονται για το Πολυτεχνείο και τις  σχολές  Θετικές  Επιστημών ( Μαθηματικά, Φυσική, Χημεία)  το πρόγραμμα σπουδών είναι το εξής :

       Μαθήματα

 • Νεοελληνική Γλώσσα &  Λογοτεχνία
 • Μαθηματικά ( προσανατολισμού)
 • Φυσική ( προσανατολισμού)
 • Χημεία
 • Άλγεβρα

ΣΠΟΥΔΕΣ ΥΓΕΙΑΣ

Σε αυτήν την ομάδα προσανατολισμού που περιλαμβάνονται οι σχολές  της ιατρικής, βιολογίας, φαρμακευτικής, μαιευτικής, παραϊατρικών   το πρόγραμμα σπουδών είναι το εξής :

       Μαθήματα

 • Νεοελληνική Γλώσσα &  Λογοτεχνία
 • Μαθηματικά (προσανατολισμού)
 • Φυσική (προσανατολισμού)
 • Χημεία
 • Βιολογία
 • Άλγεβρα

ΣΠΟΥΔΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

Για τους μαθητές  που ενδιαφέρονται για τις  σχολές πληροφορικής , οικονομίας  και διοίκησης  επιχείρησης  το πρόγραμμα σπουδών είναι το εξής :

       Μαθήματα

 • Νεοελληνική  Γλώσσα &  Λογοτεχνία
 • Μαθηματικά (προσανατολισμού)
 • ΑΕΠΠ
 • ΑΟΘ
 • Άλγεβρα