Στο φροντιστήριο Άνοδος βάζουμε τη βάση για την ομαλή προσαρμογή των μαθητών μας στις απαιτήσεις του σύγχρονου λυκείου. Ξεκινώντας από την Ά Λυκείου καλύπτουμε τα κενά των προηγούμενων ετών και καλύπτουμε αποτελεσματικά και μεθοδικά την ύλη αυτής της τάξης.

Οι μαθητές εξετάζονται σε τακτά χρονικά διαστήματα σε τεστ και διαγωνίσματα με σκοπό να βελτιώσουμε την απόδοση τους.

Οι καθηγητές μας ενημερώνουν τους γονείς για την πρόοδο τους.

Το προτεινόμενο πρόγραμμα σπουδών για την Α΄ Λυκείου φαίνεται παρακάτω . Φυσικά ο κάθε μαθητής μπορεί να επιλέξει μέρος του προγράμματος.

       Μαθήματα

  • Νεοελληνική Γλώσσα &  Λογοτεχνία
  • Αρχαία
  • Μαθηματικά ( Άλγεβρα & Γεωμετρία )
  • Φυσική
  • Χημεία

Έναρξη Μαθημάτων : Σεπτέμβριος 2021

Λήξη Μαθημάτων : Mάιος 2022